Egzaminy zawodowe

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH DLA UCZENIÓW TECHNIKÓW

Centrum Szkolenia Maszynistów dbając o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia przyszłych pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na każdym szczeblu edukacji, oferuje uczniom techników indywidualne i grupowe zajęcia przygotowujące do teoretycznych oraz praktycznych egzaminów zawodowych na kierunkach takich jak:

  • Technik transportu kolejowego,
  • Technik elektroenergetyk transportu kolejowego,
  • Technik budowy dróg i mostów kolejowych.

Zajęcia poprowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską, posiadające właściwe przygotowanie zawodowe zarówno w zawodach bezpośrednio związanymi z ruchem kolejowym, jak i w zawodzie nauczyciela przedmiotów kolejowych. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: sekretariat@csmaszynistow.pl.

KOREPETYCJE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Centrum Szkolenia Maszynistów serdecznie zaprasza wszystkich uczniów techników kierunkach:

  • Technik transportu kolejowego,
  • Technik elektroenergetyk transportu kolejowego,
  • Technik budowy dróg i mostów kolejowych

którzy potrzebują pomocy w bieżącym przygotowaniu z przedmiotów zawodowych. Istnieje możliwość zrealizowania korepetycji w zajęciach grupowych oraz podczas indywidualnych sesji z właściwym instruktorem, z uprawnieniami nauczyciela właściwych przedmiotów zawodowych.

Zajęcia mogą być zrealizowane w formule stacjonarnej (Warszawa, ul. Naukowa 1) albo zdalnie (aplikacja MS Teams). Korepetycje grupowe liczą od 4 do 10 osób.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: sekretariat@csmaszynistow.pl.