Organizacja wydarzeń

Wydarzenie z Centrum Szkolenia Maszynistów

Centrum Szkolenia Maszynistów w ramach bieżących wydarzeń o tematyce kolejowej może udostępnić mobilny symulator pojazdów kolejowych, w ramach którego uczestnicy eventu będą mogli osobiście spróbować poprowadzić pociąg towarowy lub pasażerski, wysłuchać prelekcji z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego, doświadczyć jazdy demonstracyjnej poprowadzonej przez maszynistę oraz dyżurnego ruchu.

Zapytania o ofertę, dostępność symulatora prosimy kierować na adres sekretariat@csmaszynistow.pl.

 

[więcej informacji wkrótce]