O Centrum Szkolenia Maszynistów

 

 

 

MISJA CENTRUM szkolenia maszynistów

Misją Centrum jest przekazanie interesariuszom elementarnej oraz komplementarnej wiedzy niezbędnej do pracy w branży kolejowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania.

cel CENTRUM szkolenia maszynistów

Być wiodącą jednostką szkoleniową dla obecnych i przyszłych (ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty) pracowników kolei.

DO KOGO SKIEROWANE JEST CENTRUM szkolenia maszynistów?
 • Grupa 1 – przedsiębiorstwa kolejowe
 • Grupa 2 – maszyniści
 • Grupa 3 – kandydaci na maszynistów
 • Grupa 4 – ośrodki szkoleniowe maszynistów
 • Grupa 5 – pasjonaci kolei
jakie usługi oferuje centrum szkolenia maszynistów?

Wybrane rodzaje usług:

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • szkolenia uzupełniające,
 • przygotowania do egzaminów państwowych,
 • sympozja naukowe,
 • warsztaty kolejowe,
 • szkolenia w symulatorach pojazdów kolejowych dla profesjonalistów i miłośników kolei,
 • organizacja wydarzeń o tematyce kolejowej.
gdzie znajduje się centrum szkolenia maszynistów?

Siedziba CSM Centrum Szkolenia Maszynistów znajduje się w Warszawie, przy ul. Naukowej 1

kto tworzy centrum szkolenia maszynistów?

W tym miejscu wkrótce zostanie zaprezentowana sylwetka zespołu osób współtworzących Centrum Szkolenia Maszynistów.

 

 

 

 

Centrum Szkolenia Maszynistów sp. z o.o.

Siedziba: ul. Naukowa 1, 02-463 Warszawa NIP: 5223241370 REGON: 523693573

Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0001002422, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Kapitał zakładowy / wpłacony w całości: 5000,00 zł