Udostępnienie symulatorów

Symulatory pojazdów kolejowych dla uczniów

Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie zaprasza wszystkie szkoły, w szczególności technika o profilu kolejowym, do zorganizowania zajęć praktycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych symulatorów pojazdów kolejowych. W Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie dostępne są trzy stanowiska symulatorów, z czego dwa stanowiska są pełnozakresowymi symulatorami kabinowymi  umożliwiającymi jazdę lokomotywą elektryczną i elektrycznym zespołem trakcyjnym; trzecie stanowisko natomiast jest na wyposażeniu sali dydaktycznej, dzięki któremu oprócz realizacji sesji, możliwe jest także wykorzystanie symulatora jako narzędzia uzupełniającego wartościowe treści wykładów oraz ćwiczeń prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w Centrum Szkolenia Maszynistów mogą mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Jesteśmy otwarci do nawiązania stałej współpracy i objęcia patronatem danego oddziału klasy bądź całego kierunku.

Symulatory dla ośrodków szkolenia maszynistów

Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie zaprasza wszystkie podmioty świadczące usługę przeprowadzenia szkolenia na licencję maszynisty, będącymi zarejestrowanymi ośrodkami szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów do współpracy w zakresie udostępnienia symulatorów pojazdów kolejowych dla uczestników szkoleń. Możliwe jest przeprowadzenie próbnej jazdy, pełnozakresowych zajęć teoretyczno-praktycznych, demonstracyjnych sesji przejazdowych, czy zorganizowanie wewnętrznych egzaminów przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Szkoły wyższe

Symulatory pojazdów kolejowych dostępne są także dla wszystkich studentów studiów inżynieryjnych, licencjackich, magisterskich; słuchaczy studiów podyplomowych; uczestników szkół doktorskich. Zapraszamy przedstawicieli uczelni do nawiązania współpracy w zakresie udostępniania symulatorów pojazdów kolejowych w ramach wizyt studyjnych jednodniowych bądź zorganizowaniu warsztatów kolejowych.