CSM

Zajęcia teoretyczne

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, dzięki któremu uczestnicy zapoznają się z nowymi zagadnieniami. Definiujemy pojęcia, prezentujemy przykłady z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania; rozwiązujemy quizy; odtwarzamy filmy dydaktyczne wraz z komentarzem instruktora prowadzącym zajęcia. Zajęcia teoretyczne odbywają się z wszystkimi uczestnikami szkolenia jednocześnie. Uczestnicy wariantów Regularnego oraz Pro dodatkowo realizują zajęcia teoretyczne w formule 1vs1, dzięki czemu skupiamy się wyłącznie na tych zagadnieniach, z którymi uczestnik potrzebuje dodatkowych wyjaśnień.

Zajęcia przeprowadzane są w nowoczesnych, klimatyzowanych salach, wyposażonych w system audio-wideo, dzięki czemu jakość obrazu oraz dźwięku jest najwyższej jakości. Szerokie tablice sprawiają, że każdy rysunek techniczny może zostać narysowany z zachowaniem właściwych proporcji, aby każdy uczestnik mógł dostrzec najdrobniejszy detal.

Zajęcia terenowe w lokomotywowni

Centrum Szkolenia Maszynistów w ramach szkolenia na licencję maszynisty oferuje swoim kursantom zajęcia terenowo-praktyczne w warsztacie naprawczo-utrzymaniowym, których celem jest uzupełnienie wiedzy teoretycznej podczas zajęć, a także powtórzenie wiadomości z zagadnień dotyczących budowy pojazdów kolejowych przed państwowym egzaminem.

Sesje w symulatorze pojazdów kolejowych

Centrum Szkolenia Maszynistów posiada na wyposażeniu identyczne symulatory pojazdów kolejowych, na których będą egzaminowani przyszli maszyniści w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK w Warszawie. Dzięki bibliotece tras UTK-SIM, dającej do dyspozycji ponad 7 000 km tras kolejowych umożliwienie jest bezstresowe przygotowanie kandydata na maszynistę zarówno do egzaminu na licencję maszynisty, a także do świadectwa maszynisty. Wykorzystanie symulatorów pojazdów kolejowych jest standardowym rodzajem zajęć w CSM. Dodatkowo umożliwiamy każdemu uczestnikowi szkolenia na licencję maszynisty oraz na świadectwo maszynisty, skorzystanie z symulatorów CSM celem bezstresowego przygotowania się do państwowego egzaminu. Autorskie programy szkoleniowe pozwalają w bardzo komfortowych warunkach uporządkować nabytą wiedzę, a także uzupełnić lukę informacyjną.

Jakość szkolenia

Centrum Szkolenia Maszynistów to nowa jakość szkoleń. Indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia, dostosowanie zajęć pod potrzeby kursantów (oferowanie zajęć indywidualnych, zespołowych, warsztatów kolejowych), opieka Opiekuna grupy szkoleniowej sprawia, że kontakt pomiędzy CSM a każdym z uczestników jest unikatowy i bardzo ważny. Wzajemne zrozumienie, współpraca, zaangażowanie każdej ze stron stanowią nieodłączny element sukcesu każdego szkolenia choć to zaledwie wybrane cechy, których jest o wiele więcej. Centrum Szkolenia Maszynistów poprzez stosowanie innowacyjnych, niecodziennych metod i technik nauczania przy wsparciu Pasjonatów (instruktorów prowadzących zajęcia z pasją i zaangażowaniem) pozwala na otrzymanie ze strony uczestników szkolenia najlepszej możliwej oceny, by następnie móc z dumą śledzić kariery zawodowe i spotykać się w przyszłości na szlaku.

IMG_20230701_185449