PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU PRZED CEMM

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU PRZED CEMM

Oferta przygotowująca do państwowego egzaminu w Centrum Szkolenia Maszynistów skierowana jest do uczestników wszystkich ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

WARSZTATY KOLEJOWE Z SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ I TECHNIKI RUCHU

Centrum Szkolenia Maszynistów zaprasza do wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach kolejowych w Warszawie, przy ul. Naukowej 1.

Najbliższe terminy:

 • 15.10 (niedziela),
 • 29.10 (niedziela).

Tematyka warsztatów: Instrukcja o sygnalizacji kolejowej. Znaczenie pojęć i właściwa interpretacja znaczeń sygnałów.

Czas trwania (1 godz. = 45 min):

 • dzień 1 – zajęcia grupowe 5 godzin
 • dzień 2 – zajęcia indywidualne 3 godziny

Dla kogo: uczestnicy szkolenia na licencję maszynisty oraz na świadectwo maszynisty

W programie między innymi: panel dyskusyjny, sesja w symulatorach pojazdów kolejowych, prelekcja nt. instrukcji o sygnalizacji; różnica między pytaniami dot. sygnalizacji a pytaniami dot. infrastruktury z zakresu sygnalizacji.

Koszt warsztatów:

 • dzień 1 – 300 zł brutto /wpisowe 100 zł/
 • dzień 2 – 500 zł brutto /wpisowe 100 zł/
 • dzień 1 + 2 – 700 zł brutto /wpisowe 100 zł/

Centrum Szkolenia Maszynistów zastrzega prawo do odwołania warsztatów, jeżeli liczba uczestników będzie niewystarczająca lub do zmiany terminu warsztatów. W przypadku odwołania wydarzenia, wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w terminie do 14 dni; w przypadku zmiany terminu realizacji usługi uczestnik decyduje czy zgadza się na zmianę terminu, czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia, zwrot wpłaconych środków nastąpi w terminie do 14 dni.

WARSZTATY TERENOWE - BUDOWA I HAMULCE POJAZDÓW KOLEJOWYCH

Centrum Szkolenia Maszynistów zaprasza do wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach kolejowych w Krakowie

Najbliższe terminy:

 • 28.10 (sobota)

Tematyka warsztatów: Hamulce kolejowe oraz budowa pojazdów kolejowych.

Czas trwania (1 godz. = 45 min):

 • dzień 1 – zajęcia grupowe – 8 godzin
 • dzień 2 – zajęcia grupowe – 8 godzin

Dla kogo: uczestnicy i absolwenci szkolenia na licencję maszynisty

W programie między innymi: wizyta w warsztacie naprawczo-utrzymaniowym, wykład, pogadanka, omawianie budowy pojazdów kolejowych dostępnych w dniu wizyty, powtarzanie wiadomości z zakresu budowy pojazdów kolejowych i hamulców kolejowych.

Istnieje możliwość rozszerzenia warsztatów o dzień 2, podczas którego odbędą się grupowe zajęcia w formie wykładu z zakresu hamulców kolejowych oraz budowy pojazdów kolejowych.

Koszt warsztatów:

 • dzień 1 – 500 zł brutto 
 • dzień 2 – 300 zł brutto 
 • dzień 1 + 2 – 700 zł brutto

Centrum Szkolenia Maszynistów zastrzega prawo do odwołania warsztatów, jeżeli liczba uczestników będzie niewystarczająca lub do zmiany terminu warsztatów. W przypadku odwołania wydarzenia, wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w terminie do 14 dni; w przypadku zmiany terminu realizacji usługi uczestnik decyduje czy zgadza się na zmianę terminu, czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia, zwrot wpłaconych środków nastąpi w terminie do 14 dni.