PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU PRZED CEMM

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU PRZED CEMM

Oferta przygotowująca do państwowego egzaminu w Centrum Szkolenia Maszynistów skierowana jest do uczestników wszystkich ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

WARSZTATY KOLEJOWE Z SYGNALIZACJI KOLEJOWEJ I TECHNIKI RUCHU

Centrum Szkolenia Maszynistów zaprasza do wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach kolejowych w Warszawie, przy ul. Naukowej 1.

Najbliższe terminy:

 • czerwiec 2024

Tematyka warsztatów: Sygnalizacja kolejowa

Czas trwania (20 x 45 min): 

 • dzień 1 – sygnalizacja kolejowa – zajęcia grupowe 8 godzin
 • dzień 2 – zajęcia grupowe z wykorzystaniem symulatorów pojazdów kolejowych z tematyki sygnalizacja kolejowa oraz technika prowadzenia ruchu kolejowego – spojrzenie praktyczne – 8 godzin
 • dzień 3 – rozwiązywanie arkuszy testowych z sygnalizacji kolejowej wraz z omówieniem (minimum 3x 15 pytań) z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych – zajęcia grupowe – 4 godziny
 • dzień 4 – test on-line wraz z omówieniem – 5 godzin
 • dzień 4 – rozszerzenie warsztatów o zajęcia indywidualne w symulatorze pojazdów kolejowych – 120 minut

Dla kogo:

 • uczestnicy szkolenia na licencję maszynisty

W programie między innymi: panel dyskusyjny, sesja w symulatorach pojazdów kolejowych, prelekcja nt. instrukcji o sygnalizacji.

Koszt warsztatów (wpisowe 200 zł):

UCZESTNICTWO INDYWIDUALNE

 • pełne uczestnictwo – 800 zł
 • uczestnictwo częściowe (dzień 1 lub 2) – 500 zł
 • dzień 4 – rozszerzenie:
  • 120 minut w symulatorze – 300 zł.

GRUPA ZORGANIZOWANA

 • pełne uczestnictwo – 4 000 zł / grupę
 • dzień 4 – rozszerzenie:
  • 5 x 45 minut w symulatorze, zajęcia grupowe – 800 zł zł,
  • 10 x 45 minut w symulatorze, zajęcia grupowe – 1 300 zł.

Centrum Szkolenia Maszynistów zastrzega prawo do odwołania warsztatów, jeżeli liczba uczestników będzie niewystarczająca lub do zmiany terminu warsztatów. W przypadku odwołania wydarzenia, wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w terminie do 14 dni; w przypadku zmiany terminu realizacji usługi uczestnik decyduje czy zgadza się na zmianę terminu, czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia, zwrot wpłaconych środków nastąpi w terminie do 14 dni.

Podane ceny zawierają właściwy podatek VAT.

WARSZTATY TERENOWE - BUDOWA ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

Centrum Szkolenia Maszynistów zaprasza do wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach kolejowych w Łodzi

Najbliższe terminy:

 • 22 czerwca 2024, godzina 10:00

Tematyka warsztatów: Budowa elektrycznych zespołów trakcyjnych na przykładzie wybranych jednostek.

Czas trwania (1 godz. = 45 min):

 • 5 godzin

Dla kogo: uczestnicy szkolenia na licencję maszynisty

W programie między innymi: wizyta na zapleczu technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej S.A. w Łodzi, podczas której omówione zostaną budowy elektrycznych zespołów trakcyjnych (budowa zewnętrzna, wyposażenie pojazdów), włącznie z omówieniem pulpitów maszynisty.

Koszt warsztatów:

 • 400 zł

Centrum Szkolenia Maszynistów zastrzega prawo do odwołania warsztatów, jeżeli liczba uczestników będzie niewystarczająca lub do zmiany terminu warsztatów. W przypadku odwołania wydarzenia, wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w terminie do 14 dni; w przypadku zmiany terminu realizacji usługi uczestnik decyduje czy zgadza się na zmianę terminu, czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia, zwrot wpłaconych środków nastąpi w terminie do 14 dni.