Kandydaci na maszynistów: Zmiany legislacyjne

Informujemy, że zostało wydane nowe rozporządzenie o licencji maszynisty oraz nowe rozporządzenie o egzaminach na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty w oparciu o które od 2023 roku w Centrum Szkolenia Maszynistów realizowane będą szkolenia między innymi dla osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. Do osiągnięcia celu służyć będą między innymi najnowocześniejsze symulatory pojazdów kolejowych będących na wyposażeniu Centrum Szkolenia Maszynistów, tj. lokomotywa spalinowa 6Dg, lokomotywa elektryczn Vectron oraz elektryczny zespół trakcyjny Elf II – na dokładnie takich typach pojazdów kolejowych część egzaminu państwowego będzie przeprowadzana przez Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Poniżej przedstawiamy wykaz aktów normatywnych niezbędnych dla kandydatów na maszynistów na etapie szkolenia na licencję maszynisty.