Świadectwo maszynisty – informacje

Powrót do: Maszyniści

20.05.2024

NOWOŚĆ: Warsztaty kolejowe z rozkazów pisemnych

Centrum Szkolenia Maszynistów zaprasza do udziału w profesjonalnych warsztatach przygotowujących do państwowego egzaminu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

 • temat przewodni: rozkazy pisemne
 • tryb warsztatów: stacjonarne
 • forma warsztatów: wykłady i ćwiczenia
 • miejsce warsztatów: Centrum Szkolenia Maszynistów, Warszawa ul. Naukowa 1
 • czas trwania warsztatów: do 6 dni (do 60x 45 minut)
 • poczęstunek w ramach warsztatów: kawa, herbata, słodkie i słone przekąski

Celem warsztatów jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia na świadectwo maszynisty oraz absolwentów tych szkoleń do egzaminu państwowego. Warsztaty organizowane są przez Centrum Szkolenia Maszynistów. Zajęcia skupiają się wokół tematu przewodniego danej edycji. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów CSM, dyżurnych ruchu, maszynistów, maszynistów-instruktorów, maszynistów-instruktorów-egzaminatorów, ekspertów z danej tematyki. Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej, w siedzibie Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie, przy ul. Naukowej 1. Warsztaty będą trwać do sześciu dni i podzielone zostały na kilka bloków tematycznych.

 • dzień pierwszy – zajęcia skupiające się na rozkazach pisemnych „O”,
 • dzień drugi i trzeci -zajęcia skupiające się na rozkazach pisemnych „S”,
 • dzień czwarty i piąty – zajęcia skupiające się na rozkazach pisemnych „N” oraz „Nrob”,
 • dzień szósty (opcjonalny) – zajęcia realizowane w symulatorach pojazdów kolejowych; grupowe w godzinach porannych; indywidualne w godzinach popołudniowych.

Forma uczestnictwa

W warsztatach kolejowych przygotowujących do państwowego egzaminu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK można uczestniczyć na trzy sposoby:

Sposób 1. Uczestnictwo indywidualne

Uczestnik zgłasza się indywidualnie zakupując usługę przez sklep internetowy. Następnie oczekuje na kontakt ze strony pracownika CSM z podaniem dni rozpoczęcia warsztatów lub może skontaktować się wcześniej w celu potwierdzenia terminów. Warsztaty dla osób indywidualnych organizowane są w weekendy. Jeżeli zostałaby uruchomiona grupa zorganizowana tygodniowa, istnieje możliwość dołączenia do innej grupy na zajęcia teoretyczne.

Sposób 2. Grupa zorganizowana

W ramach grupy zorganizowanej rozumie się co najmniej 5 uczestników warsztatów. Maksymalna grupa uczestników może wynieść 30 osób. Uwaga: w ramach dnia szóstego, tj. zajęć w symulatorach pojazdów kolejowych, grupa ćwiczeniowa może liczyć do 10 uczestników. Oznacza to przy większej ilości uczestników konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia na realizację usługi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli w ramach jednej grupy ćwiczeniowej będą uczestnicy zarówno na symulator lokomotywy oraz na jednostkę elektryczną.

Sposób 3. Zlecenie usługi przez przewoźnika

Zapraszamy wszystkich przewoźników kolejowych do współpracy w zakresie realizacji usługi warsztatów kolejowych dla pracowników (kandydatów na maszynistów). Po ofertę dla przewoźników należy zgłosić się pod adres e-mail sekretariat@csmaszynistow.pl.

 

IMG_20240424_164719

20.05.2024

Podsumowanie profesjonalnych warsztatów kolejowych dla kandydatów na maszynistów przygotowujących do państwowego egzaminu na świadectwo maszynisty w CEMM UTK za okres styczeń – maj 2024

Od stycznia 2024 roku, w Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie kandydaci na maszynistów przygotowujących się do egzaminu państwowego na świadectwo maszynisty w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK  mają możliwość regularnie uczestniczyć w warsztatach kolejowych, których celem jest usystematyzowanie nabytej podczas okresu szkolenia wiedzy z zakresu techniki prowadzenia ruchu kolejowego oraz sygnalizacji kolejowej. Intensywny, trwający około 4 dni cykl zajęć rozpoczyna się od powtórzenia wiadomości z TPRK oraz sygnalizacji kolejowej. Następnie na uczestników czekają do rozwiązania zadania problematyczne, panel dyskusyjny, sesje w symulatorach pojazdów kolejowych podczas których możliwe jest uzupełnienie brakujących informacji. Dzięki zajęciom w symulatorze, kandydaci są przygotowywani z sytuacji nietypowych – przypominamy, że zgodnie z właściwym Rozporządzeniem podczas egzaminacyjnej sesji w symulatorze pojazdu kolejowego, kandydat na maszynistę będzie oceniany z trzech zdarzeń niestandardowych. Czwartego dnia, będącego zwieńczeniem szkolenia uczestnicy przystępowali do egzaminów wewnętrznych – teoretycznych, z części testowej oraz z części w symulatorze pojazdu kolejowego.

Łącznie w warsztatach kolejowych udział wzięło ponad 50 kandydatów na maszynistów, zatrudnionych zarówno u przewoźników towarowych jak i pasażerskich. Dziękujemy za zaufanie i życzymy sukcesów zarówno na każdym etapie egzaminu państwowego jak i na szlaku!

02.02.2024

Pierwsze opinie uczestników egzaminu wewnętrznego w CSM przed CEMM

Od stycznia 2024 roku, w Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie trwają intensywne przygotowania kandydatów na maszynistów przed pierwszymi egzaminami na świadectwo maszynisty w CEMM UTK, w nowej formule.

Poniżej prezentujemy pierwsze opinie otrzymane przez uczestników szkoleń.

Chciałbym pochwalić Centrum Szkolenia Maszynistów za zaangażowanie instruktorów, przygotowanie na symulatorze pod kątem egzaminu, w tym różnorodność zdarzeń na symulatorze. Jestem całkowicie zadowolony z poziomu realizacji usługi oraz bogactwa oferty zajęciowej. Niczego nie zabrakło w trakcie realizacji usługi.

 • Opinię wystawił: Dawid, uczestnik szkolenia na świadectwo maszynisty.
 • Data wystawienia opinii: 31.01.2024, Warszawa

Chcę podziękować instruktorom Centrum Szkolenia Maszynistów za zaangażowanie, opiekę instruktorską (łączny czas trwania szkolenia 8 godzin) oraz za dobre rady. Jestem całkowicie zadowolony z realizacji usługi, bogactwa oferty zajęciowej. Serdecznie polecam (10/10) usługę indywidualnego szkolenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego.

 • Opinię wystawił: Łukasz, uczestnik szkolenia na świadectwo maszynisty.
 • Data wystawienia opinii: 31.01.2024, Warszawa

 

 

Przypominamy, że dla wszystkich kandydatów na maszynistów na etapie świadectwa maszynisty czeka bogata oferta zajęć przygotowująca do egzaminu państwowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK. Między innymi:

 • oferta TESTÓW, o zróżnicowanym poziomie trudności,
 • oferta KONSULTACJI, stacjonarnych lub on-line,
 • oferta ZAJĘĆ W SYMULATORZE, w tym konsultacje oraz zapoznanie ze szlakiem (możliwość podejrzenia jak będzie wyglądała trasa, po której może być przeprowadzony egzamin),
 • oferta EGZAMINÓW PRÓBNYCH, na podstawie właściwego rozporządzenia wraz z omówieniem jazdy.

14.01.2024

Pierwsze egzaminy wewnętrzne na świadectwo maszynisty w centrum szkolenia maszynistów

Miło nam poinformować, że w styczniu 2024 roku w Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie przeprowadzone zostały pierwsze egzaminy wewnętrzne z części teoretycznej dla kandydatów na maszynistów przygotowujących się do państwowego egzaminu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK na świadectwo maszynisty.

Egzamin na świadectwo maszynisty w ramach wspomnianej w akapicie pierwszym części zgodnie z obowiązującym aktem normatywnym składa się z dwóch etapów: testu jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych oraz sesji w symulatorze pojazdu kolejowego.

W ramach przeprowadzonych wewnętrznych egzaminów, kandydaci uczestniczyli w identycznej procedurze, tzn. w pierwszej kolejności przystąpili do wypełnienia testu jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, a następnie każdy z uczestników odbył sesję w symulatorze pojazdu kolejowego.

Celem egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez Centrum Szkolenia Maszynistów jest przygotowanie kandydatów na maszynistów w sposób bezstresowy do właściwego egzaminu. Własna baza pytań testowych na różnym poziomie trudności pomaga w właściwym interpretowaniu tekstu – w tym drogi znalezienia właściwego wariantu odpowiedzi. Różnorodność sposobu przedstawienia zagadnienia w pytaniu testowym pomaga uczestnikowi spojrzeć przez pryzmat w jaki sposób można zapytać się o jedną rzecz na kilka możliwych sposobów. Równie ważne znaczenie dla kandydatów ma także możliwość zapoznania się z urządzeniem, jakim jest symulator pojazdu kolejowego jako narzędzie egzaminacyjne. Pomimo tego, że symulatory pojazdów kolejowych obecne są w Polsce u coraz większej liczby podmiotów szkoleniowych, tak mogą różnić się między sobą pod względem między innymi pulpitu pojazdu, oprogramowania, szaty graficznej, czy innych elementów, które mogą mieć wpływ psychologiczny dla osoby egzaminowanej.

Centrum Szkolenia Maszynistów dysponuje identycznymi symulatorami jakie posiada Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK. Są to jedyne takie same urządzenia pod względem wyposażenia pulpitu, oprogramowania, biblioteki tras i pojazdów w Polsce, co zostało zauważone i przyjęte przez co raz większą ilość przewoźników kolejowych, którzy na co dzień wykorzystują nasze symulatory do szkoleń swoich maszynistów.

Centrum Szkolenia Maszynistów zaprasza wszystkie podmioty do współpracy w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego dla kandydatów na maszynistów na etapie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem CSM, sekretariat@csmaszynistow.pl.