Świadectwo maszynisty – informacje

Powrót do: Maszyniści

02.02.2024

Pierwsze opinie uczestników egzaminu wewnętrznego w CSM przed CEMM

Od stycznia 2024 roku, w Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie trwają intensywne przygotowania kandydatów na maszynistów przed pierwszymi egzaminami na świadectwo maszynisty w CEMM UTK, w nowej formule.

Poniżej prezentujemy pierwsze opinie otrzymane przez uczestników szkoleń.

Chciałbym pochwalić Centrum Szkolenia Maszynistów za zaangażowanie instruktorów, przygotowanie na symulatorze pod kątem egzaminu, w tym różnorodność zdarzeń na symulatorze. Jestem całkowicie zadowolony z poziomu realizacji usługi oraz bogactwa oferty zajęciowej. Niczego nie zabrakło w trakcie realizacji usługi.

  • Opinię wystawił: Dawid, uczestnik szkolenia na świadectwo maszynisty.
  • Data wystawienia opinii: 31.01.2024, Warszawa

Chcę podziękować instruktorom Centrum Szkolenia Maszynistów za zaangażowanie, opiekę instruktorską (łączny czas trwania szkolenia 8 godzin) oraz za dobre rady. Jestem całkowicie zadowolony z realizacji usługi, bogactwa oferty zajęciowej. Serdecznie polecam (10/10) usługę indywidualnego szkolenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego.

  • Opinię wystawił: Łukasz, uczestnik szkolenia na świadectwo maszynisty.
  • Data wystawienia opinii: 31.01.2024, Warszawa

 

 

Przypominamy, że dla wszystkich kandydatów na maszynistów na etapie świadectwa maszynisty czeka bogata oferta zajęć przygotowująca do egzaminu państwowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK. Między innymi:

  • oferta TESTÓW, o zróżnicowanym poziomie trudności,
  • oferta KONSULTACJI, stacjonarnych lub on-line,
  • oferta ZAJĘĆ W SYMULATORZE, w tym konsultacje oraz zapoznanie ze szlakiem (możliwość podejrzenia jak będzie wyglądała trasa, po której może być przeprowadzony egzamin),
  • oferta EGZAMINÓW PRÓBNYCH, na podstawie właściwego rozporządzenia wraz z omówieniem jazdy.

14.01.2024

Pierwsze egzaminy wewnętrzne na świadectwo maszynisty w centrum szkolenia maszynistów

Miło nam poinformować, że w styczniu 2024 roku w Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie przeprowadzone zostały pierwsze egzaminy wewnętrzne z części teoretycznej dla kandydatów na maszynistów przygotowujących się do państwowego egzaminu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK na świadectwo maszynisty.

Egzamin na świadectwo maszynisty w ramach wspomnianej w akapicie pierwszym części zgodnie z obowiązującym aktem normatywnym składa się z dwóch etapów: testu jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych oraz sesji w symulatorze pojazdu kolejowego.

W ramach przeprowadzonych wewnętrznych egzaminów, kandydaci uczestniczyli w identycznej procedurze, tzn. w pierwszej kolejności przystąpili do wypełnienia testu jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, a następnie każdy z uczestników odbył sesję w symulatorze pojazdu kolejowego.

Celem egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez Centrum Szkolenia Maszynistów jest przygotowanie kandydatów na maszynistów w sposób bezstresowy do właściwego egzaminu. Własna baza pytań testowych na różnym poziomie trudności pomaga w właściwym interpretowaniu tekstu – w tym drogi znalezienia właściwego wariantu odpowiedzi. Różnorodność sposobu przedstawienia zagadnienia w pytaniu testowym pomaga uczestnikowi spojrzeć przez pryzmat w jaki sposób można zapytać się o jedną rzecz na kilka możliwych sposobów. Równie ważne znaczenie dla kandydatów ma także możliwość zapoznania się z urządzeniem, jakim jest symulator pojazdu kolejowego jako narzędzie egzaminacyjne. Pomimo tego, że symulatory pojazdów kolejowych obecne są w Polsce u coraz większej liczby podmiotów szkoleniowych, tak mogą różnić się między sobą pod względem między innymi pulpitu pojazdu, oprogramowania, szaty graficznej, czy innych elementów, które mogą mieć wpływ psychologiczny dla osoby egzaminowanej.

Centrum Szkolenia Maszynistów dysponuje identycznymi symulatorami jakie posiada Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK. Są to jedyne takie same urządzenia pod względem wyposażenia pulpitu, oprogramowania, biblioteki tras i pojazdów w Polsce, co zostało zauważone i przyjęte przez co raz większą ilość przewoźników kolejowych, którzy na co dzień wykorzystują nasze symulatory do szkoleń swoich maszynistów.

Centrum Szkolenia Maszynistów zaprasza wszystkie podmioty do współpracy w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego dla kandydatów na maszynistów na etapie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem CSM, sekretariat@csmaszynistow.pl.