Rejestracja uczestnika

Powrót do: Kandydaci na maszynistów / Licencja maszynisty

SZKOLENIE NA LICENCJĘ MASZYNISTY
REJESTRACJA ON-LINE

Otwarte czwartki: Przyjdź osobiście do Centrum Szkolenia Maszynistów i zapoznaj się z naszą ofertą. Rejestrując się na szkolenie podczas wizyty możesz zyskać 250,- zł z tytułu obniżenia opłaty rekrutacyjnej i dodatkowo 250,- zł od ceny regularnej szkolenia na dowolny wariant. 

Zapraszamy w każdy czwartek w godzinach: 11 – 13 oraz 16 – 18 (wymagany wcześniejszy zapis)

metoda rejestracji

Oferta regularna - wariant ekonomiczny 298 godzin

warianty indywidualna (warianty rozszerzone)

Osoby, które nie zdążyły zarejestrować się przez elektroniczny formularz na rozpoczynające się szkolenie mogą w nim uczestniczyć, pod warunkiem dostarczenia niezbędnych dokumentów w terminie do 7 dni, od dnia rozpoczęcia szkolenia oraz dokonać opłaty wpisowej w wysokości 500,- zł poprzez rejestrację za pośrednictwem sklepu internetowego – LINK. Następnie należy skontaktować się pod adres e-mail podając numer zamówienia ze sklepu internetowego rekrutacja@csmaszynistow.pl. 

Centrum Szkolenia Maszynistów sp. z o.o.

Pion Dydaktyki, Sekcja Rekrutacji

02-463 Warszawa, ul. Naukowa 1