Inauguracja studiów z obszaru kolejnictwa w Centrum Szkolenia Maszynistów

Inauguracja studiów z obszaru kolejnictwa w Centrum Szkolenia Maszynistów

28 października odbyło się uroczyste otwarcie studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym” oraz rozpoczęcie zajęć praktycznych na studiach magisterskich „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym”.

Zajęcia na obu kierunkach są realizowane przy użyciu nowoczesnych symulatorów lokomotyw i zespołu trakcyjnego w Centrum Szkolenia Maszynistów.

Celem nowo otwartych kierunków jest dostarczenie studentom Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego, zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi. Wierzymy, że dzięki połączeniu teorii z praktyką, studenci będą doskonale przygotowani do zawodowych wyzwań.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zaledwie w kwietniu 2023 roku została podjęta decyzja o utworzeniu kierunku studiów podyplomowych. Jesteśmy wdzięczni słuchaczom za okazanie zainteresowania, w tym zaakceptowania przedstawionej oferty, ze szczególnym uwzględnieniem programu studiów.

Kierunek został utworzony we współpracy trzech podmiotów: UTH, Stanisław Głowacz F.H.U. JMS oraz Centrum Szkolenia Maszynistów sp. z o.o.