Wizyty uczniów w CSM

Wizyty uczniów w CSM

W październiku 2023 roku w Centrum Szkolenia Maszynistów zostały zorganizowane specjalistyczne zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej w Otwocku oraz dla uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.

Celem wizyty uczniów było uzupełnienie wiedzy teoretycznej nabywanej podczas zajęć w szkole poprzez zorganizowanie zajęć praktycznych z wykorzystaniem symulatorów pojazdów kolejowych.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poprowadzić lokomotywę elektryczną oraz elektryczny zespół trakcyjny. Przekonali się w jaki sposób zasady fizyki obowiązują na kolei, jak ważne jest skupienie uwagi przez cały czas trwania przejazdu pociągiem. Mogli doświadczyć także przykładowych zdarzeń, jakie mogą się pojawić w rzeczywistości oraz jak należy prawidłowo postępować podczas danej sytuacji.

Wierzymy, że spotkanie zaowocuje możliwościami kolejnych wizyt, a także stałej współpracy pomiędzy podmiotami.