Maszyniści czyli pierwsza grupa docelowa

Maszyniści czyli pierwsza grupa docelowa

Minęło kilkadziesiąt dni od opublikowania pierwszego wpisu. Od tego czasu bardzo wiele wydarzyło się rzeczy związanych z powstaniem projektu Centrum Szkolenia Maszynistów.

Jedną ze zmian jest chociażby podmienienie ilustracji przedstawiających wskaźniki kolejowe na głównej stronie naszego Centrum na ilustracje dotyczące grup docelowych, do których skierowana będzie oferta.

Pierwszą z nich, którą chcielibyśmy przybliżyć, to maszyniści. Poprzez to pojęcie rozumiemy osobę posiadającą co najmniej licencję maszynisty. Oferta skierowana do pierwszej grupy docelowej polegać będzie przede wszystkim na organizowaniu wielu ciekawych, interesujących szkoleń w różnych formułach, z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia synchronicznie i asynchronicznie. Z usługi będą mogli skorzystać zarówno osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach kolejowych na podstawie wniosku pracodawcy bądź indywidualnego zgłoszenia, a także osoby które nie są zatrudnione, a chciałyby poszerzyć swoje kwalifikacje.

Szczegółowe informacje w zakresie ofert oraz przybliżenie kolejnych grup docelowych Centrum Szkolenia Maszynistów zostaną przedstawione w kolejnych wpisach.