Kandydaci na maszynistów jako druga grupa docelowa

Kandydaci na maszynistów jako druga grupa docelowa

W poprzednim wpisie została poruszona w sposób ogólny pierwsza grupa docelowa, do której chcielibyśmy jako Centrum Szkolenia Maszynistów dotrzeć poprzez organizację szeroko rozumianych profesjonalnych szkoleń sprawdzających i podnoszących umiejętności, a także wiedzę. Należy jednak wziąć pod uwagę moment, w którym właściwa wiedza zacznie być przekazywana. Wiedzę powinno się przekazywać stopniowo, na różnych etapach ścieżki edukacyjnej, czy zawodowej.

W zakresie profesji maszynisty, usystematyzowana wiedza rozpoczyna się już na etapie przygotowania do zawodu między innymi w ramach uczestnictwa w szkoleniu kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty (szkolenie na licencję maszynisty). Przyszli maszyniści oprócz uczestnictwa w tym szkoleniu, będą mogli przygotować się do zawodu poprzez udział w specjalistycznych warsztatach kolejowych, czy sesjach z wykorzystaniem symulatorów pojazdów kolejowych.

Ważnym jest, żeby dobrać niezbędny sposób przyswajania nowej wiedzy, jednocześnie aby był on najbardziej efektywny. Odpowiednie połączenie jakości z kształceniem ekonomicznym pozwoli na właściwe zagospodarowanie czasu.

Kandydaci na maszynistów, których należy w tym momencie rozumieć jako osoby fizyczne, chcące zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe będą mogli w Centrum Szkolenia Maszynistów przystąpić do szkolenia na licencję maszynisty, skorzystać z profesjonalnych scenariuszy w symulatorach pojazdów kolejowych, będących na wyposażeniu CSM, uczestniczyć w szkoleniach, kursach i warsztatach dedykowanych miłośnikom kolei, a także uczestniczyć w organizowanych panelach dyskusyjnych, do których uczestnictwa serdecznie będziemy zapraszać.

Osoby z omawianej grupy docelowej otrzymają możliwość skorzystania z zaplecza informatycznego przy CSM, w którym będą mogli wykonywać testy e-learningowe pomagające lepiej przygotować się do państwowego egzaminu po szkoleniu na licencję maszynisty oraz na świadectwo maszynisty.

Pierwszy kurs na licencję maszynisty organizowany przez CSM planowany jest już w pierwszym kwartale 2023 roku. Zapisy zostaną umożliwione w IV kwartale 2022 roku i prowadzone będą przez Sekcję Rekrutacji. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.