Freightliner PL przeszkolił maszynistów-instruktorów w Centrum Szkolenia Maszynistów

Freightliner PL przeszkolił maszynistów-instruktorów w Centrum Szkolenia Maszynistów

W sierpniu 2023 roku w Centrum Szkolenia Maszynistów przy ul. Naukowej 1 w Warszawie gościli maszyniści-instruktorzy Freightliner PL. Celem wizyty było przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu obsługi symulatora lokomotywy elektrycznej będącego na wyposażeniu CSM, dostarczonego przez SIM Factor w styczniu br.