Oferta studiów podyplomowych związanych z transportem kolejowym

Oferta studiów podyplomowych związanych z transportem kolejowym

Dnia 26 kwietnia 2023 roku rozszerzono podpisane porozumienie pomiędzy Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Centrum Szkolenia Maszynistów w Warszawie i Stanisław Głowacz F.H.U. JMS, na mocy którego zorganizowane zostaną dwa kierunki studiów podyplomowych: Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej oraz Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym

Oferta studiów podyplomowych realizowana będzie między innymi przez pracowników Centrum Szkolenia Maszynistów z wykorzystaniem ośrodka szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wpisanego do rejestru Prezesa UTK pod numerem PL/17/2015, dzięki czemu prezentowana oferta kierunków studiów jest unikatowa w skali Polski.

Kierunki te wychodzą naprzeciw potrzebom rynku kolejowego w zakresie dostarczania wykwalifikowanej kadry zarządzającej bocznicą kolejową oraz bezpieczeństwem w realizacji przewozów kolejowych. Nabycie takich kwalifikacji, przy rozwoju kolejnictwa w Polsce i Europie staje się wysoce pożądane. Dodatkowym atutem, jest praktyczny charakter zajęć. Będziemy w ramach procesu kształcenia wykorzystywać specjalistyczne systemy teleinformatyczne i profesjonalne symulatory kolejowe – jedno i wielozadaniowe.  

Rekrutacja rozpoczyna się już 4 maja!

Opracowanie własne, za: UTH.